Π.Ε.Ευρυτανίας: Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων

Α.Π. 205628/3753/15-12-2016 ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας σχετικά με την “Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”

Π.Ε.Ευρυτανίας:Ανακοίνωση-πρόσληψης

Σχολιάστε