Π.Ε.Ευρυτανίας: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών

Σχολιάστε