Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 10902/Φ.14/2102/09-01-2015 άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» (παλαιός φορέας) σε «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ» (νέος φορέας).

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε