Π.Ε.Βοιωτίας: Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Ανακοινωση επαναπροκηρυξη ΑΔΑ Ω9Τ87ΛΗ-Ω62

Σχολιάστε