Π.Ε.Βοιωτίας: Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών

Π.Ε.Βοιωτίας: Aνακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΔΑ 6ΛΥΩ7ΛΗ-ΔΧΛ

Σχολιάστε