Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Π.Ε.Βοιωτίας

Ανακοινωση εργατες ΑΔΑ_Ψ69Ο7ΛΗ-8Κ2

Σχολιάστε