Πρόσκληση στην 41η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-41- 17-10-2016 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ