Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας-Εισήγηση ΔΙΠΕΧΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΔΙΠΕΧΩΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-τελική.pdf

Σχολιάστε