Πρόσκληση στην 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9Η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ