Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση για το έτος 2017 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Φωκίδας (Σ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017