Πρόσκληση στην 48η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην 48η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ