Πρόσκληση στην 47η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-47-28-11-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ