Πρόσκληση στην 44η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44 27-11-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ