Πρόσκληση στην 44η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-44-7-11-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ