Πρόσκληση στην 43η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43 (20-11-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ