Πρόσκληση στην 33η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στη Λαμία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33 (11-9-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ