Πρόσκληση στην 28η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λίμνη Ευβοίας, (κτίριο Μελά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28 31-7-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ