Πρόσκληση στην 2η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2-9-1-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ