Πρόσκληση στην 2η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2_8-1-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ