Πρόσκληση στην 17η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17η   15-5-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ