Πρόσκληση στην 12η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12 3-4-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ