Πρόσκληση στην 10η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 21-3-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ