Πρόσκληση στην 1η (τακτική) συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση για την ΠΕΠΙΣ 28-7-2017

Σχολιάστε