Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ