Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την πλήρωση μιας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε