Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ τελικο