Αριθμός Πρακτικού 30, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 21ης Αυγούστου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Σχολιάστε