Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 7ης Νοεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 44 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης της 7ης Νοεμβρίου 2016

Σχολιάστε