Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Οκτωβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 43 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Οκτωβρίου 2016