Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Οκτωβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 42 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 42 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας