Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 6 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχολιάστε