Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Ιουνίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 20, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Ιουνίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε

Σχολιάστε