Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Απριλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 14 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Σχολιάστε