Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 2 της 09-01-2017

Σχολιάστε