Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 1 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 1 της 03-01-2017

Σχολιάστε