Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Δεκεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 51 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 51 της Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε