Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 48 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 2016, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

Σχολιάστε