Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Νοεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 46 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 46 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχολιάστε