ΠΕ Ευβοίας: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα, από «ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ» σε «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε