ΠΕ Ευβοίας: Επιβολή προστίμου από την Δ/νση Ανάπτυξης σε εφαρμογή του Ν. 4446/2016 και της υπ΄αριθμ 45231/20-04-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ1445/Β΄/27-04-2017)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε