ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Σχολιάστε