ΠΕ Ευβοίας:Τροποποίηση των υπ’ αρ. 5145/Φ14/213/15-6-2016 & 7615/Φ14/213/7-10-2016 Αδειών Εγκατάστασης της βιομηχανίας, με δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε