ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περίπτωση άρθρου 19.3 του Ν. 3982/2011 )(PURE OLEA ΙΚΕ)

ΑΥΤΟΨΙΑ-PURE-OLEA

Σχολιάστε