Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. – Copy

Σχολιάστε