Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 40ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. – Copy

Σχολιάστε