Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης

Σχολιάστε