Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του αρθ. 21 του Ν. 4369/2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν.4369-2016