Ορθή Επανάληψη ως προς το 1ο έκτακτο θέμα του Πρακτικού 14 της συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη ως προς το 1ο έκτακτο θέμα του Πρακτικού 14

Σχολιάστε