Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 27 του Πρακτικού 48 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48_28-12-2017

Σχολιάστε