Ορθή Επανάληψη ως προς το θέμα 16ο, Αριθμός Πρακτικού 26 της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΨΠΞΦ7ΛΗ-24Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχολιάστε